Gå til indhold

Tania Serzedelo

Billede af Tania Serzedelo
Fuldmægtig
Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler (ØSA)
Lokale 512
Arbejdsområder:
  • Administration af aftaler under det udvidede frie sygehusudvalg og retten til hurtig undersøgelse og udredning
  • Indgåelse og godkendelse af aftaler med privathospitalerne under det udvidede frie sygehusvalg
  • Takster og prissætning af aftalerne
  • Betjening af henvendelse fra borgere og journalister
  • Betjening af henvendelse fra privathospitaler vedrørende de gældende aftaler somatik, psykiatri og udredningsretten
  • Fortolknings- og afregningsspørgsmål af aftalerne fra regionerne samt privathospitalerne
  • Administration, vedligeholdelse og løbende opdatering af hjemmesiden www.sygehusvalg.dk
  • ERFA-gruppen vedrørende det udvidede frie sygehus