Gå til indhold

Lone Vingtoft

Lone Vingtoft
Chefrådgiver
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
Lokale
Arbejdsområder:
 • Kvalificeret arbejdskraft
 • Videregående uddannelser, erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
 • Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet)
 • Arbejdsgruppen for videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU)
 • Regionale teknologipagter og STEM-indsatser 
 • Synergier mellem regional udvikling og sundhed
 • Yderområder og landdistrikter 
 • Den fælles, regionale analysemodel, Line-Sam/K og indikatorer samt Reg Lab
 • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Turismes Advisory Board
 • Sekretær for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU 
 • Sekretær for Direktørkredsen for regional udvikling