Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven

Sundheds- og Ældreministeriet har den 23. marts 2018 anmodet om bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.). I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar