Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag til direktiv om passende mindstelønninger i den Europæiske Union

EU-Specialudvalget for Arbejdsmarked og Sociale Forhold har bedt om evt. bemærkninger til Kommissionens forslag til direktiv om passende mindstelønninger i den Europæiske Union. I den forbindelse afgav Danske Regioner høringssvar.