Gå til indhold

Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven (styrket indsats på høreapparatområdet)

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven (styrket indsats på høreapparatområdet).

Danske Regioner ser overordnet positivt på lovforslagets formål om at sikre borgerne en mere effektiv høreapparatbehandling gennem bedre styring af området ved hjælp af øget gennemsigtighed om offentlige og private tilbud og flere og bedre data på området. Danske Regioner vurderer, at lovforslaget eksempelvis vil medvirke til, at patienter med ukompliceret høretab i højere grad vil kunne blive behandlet uden for hospitalerne, f.eks. i sundhedshuse, hos praktiserende speciallæger, i kommunikationscentre og ved at optimere samarbejdet med kommunerne, og bakker op om dette.

Læs hele høringssvaret her