Gå til indhold

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk

Danske Regioner har den 16. januar modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk (forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).

 

Danske Regioner er generelt positive over for formålet med frikommunenetværk. Danske Regioner mener, at friere rammer til forsøg i kommuner – såvel som regioner – kan give praktiske erfaringer og ny viden, som kan bidrage til regelforenkling, bedre ressourceudnyttelse og kvalitetsløft til gavn for borgerne.  
 
Læs hele høringssvaret her