Gå til indhold

Bemærkninger til kommissionens forslag til afgørelse om European Year of Skills 2023

I dette brev giver Danske Regioner bemærkninger til Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med et grund- og nærhedsnotat vedr. kommissionens forslag om European Year of Skills 2023.

Danske Regioner støtte kommissionens forslag om, at 2023 bliver et European Year of Skills og forslagets mål om, at der skal arbejdes for at sætte gang i mere livslang læring ved at:

  • Fremme øgede og mere effektive og inklusive investeringer i uddannelse og opkvalificering
  • Sikre at færdigheder er relevante for arbejdsmarkedets behov
  • Matche folks ønsker og færdigheder med arbejdsmarkedets muligheder
  • Tiltrække personer fra tredjelande med de færdigheder, som EU har brug for.


Danske Regioner vil i den forbindelse særligt rette opmærksomheden mod de unge. Uddannelse er nøglen, der kan ruste de unge til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så EU udvikler sig grønt, innovativt og med muligheder for alle. Uddannelse er af den grund et centralt tema i de regionale udviklingsstrategier, som regionsrådene har vedtaget og arbejder for.


Danske Regioner vil i forhold til målsætningen om at tiltrække personer fra tredjeland fremhæve, at der særligt skal gøres mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til vores sundhedsvæsen. Sagsbehandlingstiden for autorisationer til sundhedspersonale fra tredjelande skal bl.a. nedbringes, og der bør være et ’fast track’ for de specialer og faggrupper, hvor behovet er størst. Dette er en del af Danske Regioners plan for at få kortere ventelister i sundhedsvæsenet.


Vi støtter ligeledes, at der i forbindelse med European Year of Skills 2023 bygges videre på de gode EU-initiativer, der allerede er iværksat for at støtte udviklingen og udnyttelsen af færdigheder, og de EU-finansieringsmuligheder, der er til rådighed for medlemslandene, herunder særligt Den Europæiske Socialfold Plus. De fem danske regioner indstiller, hvad 20 procent af midlerne til de danske projekter under Socialfonden Plus skal anvendes til og har bl.a. fokus på STEM, grøn omstilling og flere faglærte. Dette ligger på linje med de mål, som indgår i forslaget om European Year of Skills 2023.


Vi ser frem til det videre arbejde med European Year of Skills 2023.

 

Læs Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder:

Bemærkninger til kommissionens forslag til afgørelse om European Year of Skills 2023 (pdf)