Høring vedrørende bekendtgørelse om energispareydelser

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen).

Danske Regioner forudsætter, at de involverede parter, der henvises til i bekendtgørelsen, overholder Databeskyttelsesforordningen, når der f.eks. oplyses om navne etc. (bl.a. §13).

Danske Regioner har ingen yderligere indholdsmæssige kommentarer til høringen og mener på det foreliggende grundlag, at bekendtgørelen ikke får økonomisk betydning for regionerne.

Læs hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.