Gå til indhold

Høring vedrørende bekendtgørelse om energispareydelser

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (energisparebekendtgørelsen).

Danske Regioner forudsætter, at de involverede parter, der henvises til i bekendtgørelsen, overholder Databeskyttelsesforordningen, når der f.eks. oplyses om navne etc. (bl.a. §13).

Danske Regioner har ingen yderligere indholdsmæssige kommentarer til høringen og mener på det foreliggende grundlag, at bekendtgørelen ikke får økonomisk betydning for regionerne.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.