Gå til indhold

Høringssvar om ændring af støtteberettigelsesregler for Regional- og Socialfonden

Danske Regioner mener, at de nye støtteberettigelsesregler for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond generelt er en velkommen forenkling på flere punkter.

Danske Regioner har fået Erhvervsstyrelsens udkast til ændring af støtteberettigelsesreglerne for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 i høring. 

Det er Danske Regioners opfattelse, at de nye støtteberettigelsesregler generelt er en velkommen forenkling på flere punkter, herunder i forhold til beregning af de faktiske, støtteberettigede løn- og underholdsudgifter.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.