Gå til indhold

Høringssvar om bekendtgørelse om Globaliseringsfonden

Der bør fortsat være 3 måneder til at aflevere regnskaber

Danske Regioner mener, at støttemodtageren fortsat bør have tre måneder – mod som foreslået to - til at aflevere slutrapport og regnskab efter projektets afslutning. Taget i betragtning af, at projektlederen er ansvarlig for at indsamle bidrag fra mange parter, der har indgået i projektet, synes det urimeligt at afkorte afleveringsfristen i forhold til de gældende regler.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.