Gå til indhold

Høringssvar på bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter, j.nr. 2018-7944

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter, j.nr. 2018-7944.

 

Danske Regioner forventer, at ændringerne omkring energifaktorer, som angivet på side 1/3 i Høringsbrevet, tilpasses de faktorer, der anvendes i øvrige regelsæt som f.eks. BR, BE18 m.v.

Vi ser endvidere frem til at modtage oplæg til de ændringer, som følger af det arbejdsgruppe-arbejde, vi har deltaget i sammen med Teknologisk Institut og Energistyrelsen om ændring af selve EMO-ordningen.

Endelig vurderer Danske Regioner på det foreliggende grundlag, at ændringerne i bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter ikke vil medføre øgede udgifter for regionerne, jf. DUT-princippet.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.