Gå til indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om grundfag på erhvervsuddannelserne

Danske Regioner kvitterer for muligheden for at afgive bemærkninger til bekendtgørelsesudkast over ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne” (grundfagsbekendtgørelsen).

 

Danske Regioner bakker overordnet op om, at fagene på erhvervsuddannelserne kontinuerligt ajourføres, således at de matcher efterspørgslen fra både samfund, virksomheder og eleverne. Her handler det om digitale kompetencer, bæredygtighed og psykisk arbejdsmiljø, hvilket Danske Regioner finder relevant. 

 

Venlig hilsen

Maya Ryevad Lauritsen

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: