Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring i stor skala med henblik på at fremme et fleksibelt energisystem

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring i stor skala med henblik på at fremme et fleksibelt energisystem i høring.

Danske Regioner har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

Samtidig vurderer foreningen, at bekendtgørelsen ikke vil få økonomiske konsekvenser for regionerne, jf DUT.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.