Gå til indhold

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning

Miljøstyrelsen har den 4. juli 2017 sendt udkast til forslag til lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning i høring.

Danske Regioner finder det vigtigt, at der i arbejdet med grundvandsbeskyttelsen i Danmark endelig kommer fokus på nærområderne omkring vandforsyningsboringer.

Læs hele høringssvaret her