Høringssvar vedrørende forslag til lov om erhvervsfremme

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om erhvervsfremme. Høringssvaret afgives med forbehold for godkendelse i Danske Regioners bestyrelse d. 30. august.

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik d. 25. maj 2018 en politisk aftale om den fremadrettede organisering af erhvervsfremmesystemet. Danske Regioner og regeringen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 efterfølgende aftalt rammerne for regionernes nye ansvar for regional udvikling, som skal afspejles i forslag til lov om erhvervsfremme. 

Følgende høringssvar indledes med en række generelle bemærkninger til forslaget til lov om Erhvervsfremme, herunder om regionernes fremadrettede rolle, inden der herefter afgives en række tekstnære bemærkninger til lovforslagets konkrete ordlyd.

Læs hele høringssvaret her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.