Gå til indhold

Høringssvar til udkast af Pesticidstrategi 2017 – 2021

Miljøstyrelsen har den 22. juni 2017 sendt udkast til Pesticidstrategi 2017 – 2021 i høring.

Danske Regioner bakker op om målsætningen om et fortsat lavt pesticidforbrug og om muligt, at en yderligere reduktion fastholdes på offentlige arealer.

 

Læs hele høringssvaret her