Høringssvar vedrørende ændring af lov om administration af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvaret afgives med forbehold for godkendelse i Danske Regioners bestyrelse d. 30. august.

Danske Regioner foreslår, at ’regioner’ fortsat indgår i §5, eller at §5 helt udgår, eller at der i §5 henvises til, at regionerne kan medfinansiere projekter, hvortil der ydes tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden, for så vidt der er hjemmel i anden lovgivning. Regionerne har endvidere en række principielle synspunkter til erhvervsfremmereformen, som kan læses her

Læs hele høringssvaret vedrørende ændring af lov om administration af Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8171
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Michael Koch-Larsen
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.