Gå til indhold

Høringssvar vedr. ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forlængelse af mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler)

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forlængelse af mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler).

Danske Regioner bakker som udgangspunkt op om, at lov nr. 1562 af 27. december 2019 forlænges med ét år, så det bliver muligt at fastsætte lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/2022, samt at der udpeges en elevrepræsentant uden stemmeret til fordelingsudvalget.

Men den étårige forlængelse er en midlertidig og utilstrækkelig løsning i forhold til at løse de udfordringer, der er i forhold til uddannelsesdækning og elevfordeling. Vi ser derfor samtidig frem til at drøfte en langsigtet politisk løsning på området. En løsning, der tager højde for, at elevfordelingsproblematikkerne ikke er ens over hele landet og at det derfor er vigtigt, at der bliver mulighed for at vælge mellem forskellige løsninger afhængig af lokale behov.

Erfaringer med lov nr. 1562 af 27. december 2019

Regionerne har tidligere kvitteret for de midlertidige regler og samtidig gjort det klart, at mulighederne i lov nr. 1562 ikke har været tilstrækkelige. Erfaringerne med de midlertidige regler har været,

  • at lovens anvendelsesmuligheder er begrænsede, idet regionerne fortsat ikke har selvstændig initiativret, da anvendelsen forudsætter, at en rektor klager til regionsrådet,
  • at det er en begrænsning, at reglerne kun gælder og kun kan iværksættes inden for ét fordelingsområde,
  • at de lokale elevfordelingsregler ikke kan bruges til at sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag i særligt yderområderne men alene til at afhjælpe problemer af faglig, social og pædagogisk karakter.

Endelig har der ikke været tilstrækkelig tid til de tidskrævende processer. Danske Regioner opfordrer derfor til, at de indbyggede frister for den forlængede étårige ordning bliver længere end i lov og bekendtgørelse vedrørende 2020.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i regionernes forskellige erfaringer fra den étårige, midlertidige lovgivning for 2020 vurderes det samlet, at regionernes merudgifterne i forbindelse med opgavevaretagelsen nogenlunde svarer til det beløb, som staten har kompenseret regionerne via DUT. Danske Regioner tager derfor Børne- og Undervisningsministeriets beregningsgrundlag til efterretning, så regionerne over DUT-regnskabet i 2021 kompenseres med 1,8 millioner kr.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: