Gå til indhold

Høringssvar vedr. forslag om urørt skov

Naturstyrelsen har gennemført en offentlig høring i perioden 25. marts til 30. april 2021 af forslag om udpegning af knap 9.000 ha ny urørt skov som led i den nationale natur- og biodiversitetsindsats.

Danske Regioner har modtaget Naturstyrelsens høring om urørt skov og har følgende bemærkninger:

Danske Regioner hilser forslaget om udlægning af knap 9.000 hektar urørt skov fordelt på 24 områder velkommen. Set fra regionernes perspektiv er det positivt, at den danske natur og biodiversitet igennem mere urørt skov gives bedre betingelser. Samtidig har udlæggelse af mere urørt skov gavnlig betydning for klima og miljø, friluftsliv og folkesundhed.
Vi henviser i øvrigt til de budskaber og opmærksomhedspunkter, som vi fremførte i vores høringssvar af 11. februar 2021 om naturnationalparker.

Budskaberne og opmærksomhedspunkterne er også relevante at indtænke i forbindelse med udlægningen til urørt skov.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: