Gå til indhold

Høringssvar vedr. frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021-22

Danske Regioner kvitterer for, at fristerne er blevet ændret, så både fordelingsudvalgene og regionsrådet har fået længere tid til at træffe afgørelser.

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om frister og offentliggørelse ved fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22 i høring.

Bekendtgørelsen udstedes under forudsætning af, at det fremsatte forslag til den étårige forlængelse af lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler for skoleåret 2021/22) vedtages som fremsat. Bekendtgørelsen fastsætter frister for de handlinger, som følger af lovforslaget.

Danske Regioner vil gerne kvittere for, at fristerne er blevet ændret, så både fordelingsudvalgene og regionsrådet har fået længere tid til at træffe afgørelser, hvis en bestyrelse beder om lokale fordelingsregler eller klager til regionsrådet. De foreslåede frister er bestemt et fremskridt.

Ikke desto mindre vil vi foreslå, at fristen for bestyrelsernes klager til regionsrådet over fordelingsudvalgenes afgørelser kommer til at ligge før jul, fordi det vil give mulighed for at tilrettelægge en bedre politisk proces i regionsrådet. 

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format: