Gå til indhold

Høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Danske Regioner har d. 12. oktober 2021 modtaget udkast til revideret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Danske Regioner kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet.

Danske Regioner bakker op om udkast til revideret bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Det er helt afgørende, at trepartsaftalens mål om at give elever på erhvervsuddannelserne bedre mulighed for at få en læreplads realisere, så flere derigennem får en kompetencegivende uddannelse.

I forhold til det lærepladsopsøgende arbejde er det væsentligt, at de faglige udvalg tilrettelægger opgaven, så de har et sammenhængende regionalt perspektiv og samtidig blik for inddragelse af små institutioner i mindre lokalområder, idet opgaven får betydning for skolernes drift og mulighed for at udbyde uddannelser ( jf. §114 stk. 2).

I forhold til den institutionsspecifikke dimensionering er det helt afgørende, at det er gennemsigtigt for nye elever, hvilke uddannelser og skoler det er muligt at blive optaget på. Ellers risikeres det, at det udgør endnu en barriere for valget af en erhvervsuddannelse (jf. §52). Skolerne opfordres desuden til at gennemføre undervisning i lærepladssøgning (jf,. §38).

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: