Gå til indhold

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde

Danske Regioner har afgivet høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning.

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning i høring den 19. november 2018.

Danske Regioner mener, at bekendtgørelsen strider mod den aftale, som Danske Regioner og regeringen indgik i juni 2018 om regionernes økonomi for 2019. 

Læs hele høringssvaret: