Gå til indhold

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv.

Danske Regioner har påpeget en række uhensigtsmæssigheder og præciseringer vedrørende Danmarks Vækstråds opgaver, unødig detailstyring af de regionale sekretariater, administrative lettelser, yderområder, den nationale pulje og bæredygtig byudvikling.

Danske Regioner har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. Bekendtgørelsen er en del af den lovgivning, der fastsætter de retslige rammer for implementeringen af EU’s strukturfonde i Danmark 2014-2020.

Danske Regioner påpeger bl.a., at overvågningsudvalgets og Danmarks Vækstråds nye rolle i forhold til de regionale vækstfora bør sammentænkes, og at projektvurdering og projektgodkendelse i forbindelse med den nationale pulje bør holdes adskilt.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.