Gå til indhold

Høringssvar vedrørende Danmarks Nationale Reformprogram 2016

Danske Regioner har afgivet høringssvar til udkastet til kapitler 1,3, 4 og 5 til Danmarks Nationale Reformprogram 2016.

Regionerne bidrager til udmøntning af dele af regeringens vækstplaner, herunder Vækst og udvikling i hele Danmark, med udgangspunkt i de særlige regionale udfordringer og potentialer for vækst, som findes i hver region. Det konkrete indhold i samarbejdet herom fastlægges i de regionale vækstpartnerskaber, som indgås mellem regeringen og de regionale vækstfora.

Derfor savner Danske Regioner en mere uddybende beskrivelse af, hvordan regeringens reformprogram for 2016 implementeres i samarbejde med regionale og lokale myndigheder.

Læs hele høringssvaret her.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.