Gå til indhold

Danske Regioners bemærkninger til høring af Udkast til bekendtgørelse om grænseværdier m.v. af tobaksvarer m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d. 24. februar anmodet om Danske Regioners bemærkninger til lovforslag vedrørende udkast til bekendtgørelse vedrørende grænseværdier, sundhedsadvarsler, alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v. Danske Regioner kvitterer for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen.

Høringen drejer sig om revidering af den eksisterende bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler, alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v., som ikke tidligere har omfattet opvarmede tobaksvarer. Revideringen vil derfor betyde, at opvarmede tobaksvarer samt tobaksvarer med en kendetegnende aroma eller med aromastoffer i deres bestanddele som filtre, papir, emballage, kapsler eller lignende, der kan ændre på tobaksvarens duft, smag eller røgudviklingsintensitet, nu også vil omfattes af de eksisterende regler for markedsføring af tobaks- og nikotinprodukter. Bekendtgørelsen vil dermed sikre, at de samme regler for markedsføring af tobaks- og nikotinprodukter også skal gælde opvarmede tobaksvarer med aroma eller aromastoffer. Derudover vil opvarmede tobaksvarer med revideringen ikke længere kunne undtages fra bestemmelsen om påføring af den informationsmeddelelse med sundhedsadvarsler, som øvrige tobaksvarer er underlagt.

Danske Regioner går ind for en målrettet forebyggende indsats på tobaksområdet og kan på den baggrund bakke op om bekendtgørelsen.

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder: