Gå til indhold

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler og bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Danske Regioners høringssvar over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler og bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.

Lægemiddelstyrelsen har fremsendt to udkast til revidering af bekendtgørelser om hhv. recepter og dosisdispensering af lægemidler og om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.

Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af bemærkninger fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Danske Regioner har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler. For så vidt angår bekendtgørelsen om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold har Danske Regioner ingen bemærkninger.

I dag kan en farmaceut eller en lægevikar arbejde på vegne af en læge i FMK og i den forbindelse blandt andet seponere ordinationer. På den baggrund rejser det følgende spørgsmål i forhold til forslaget til ændring af §25: hvis en farmaceut eller lægevikar seponerer ordinationen fra FMK, bliver recepten så også annulleret? Desuden foreslås en rent sproglig ændring i §25, hvor ”annullering” anvendes fremfor ”annullation”.

I bekendtgørelsens §26 finder Danske Regioner og regionerne det relevant at tilføje en ændring med henblik på at gøre det muligt, at også dosisdispenseringsrecepter annulleres automatisk, hvis den tilknyttede ordination seponeres, som beskrevet i §25. Det bemærkes hertil,  at det eventuelt vil kræve en konsekvensrettelse i §116.

I bekendtgørelsens §107 gør Danske Regioner og regionerne opmærksom på, at den omtalte cinchocain øjensalve er udgået af handlen. Det skal derfor overvejes, om der et andet alternativ, som fremover må rekvireres af svejsevirksomheder.

 

Læs også Danske Regioners høringssvar i pdf-format herunder:

Danske Regioners høringssvar over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler og bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold (pdf)