Gå til indhold

Høringssvar til lovforslag om ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet

Danske Regioner har den 22. august 2018 modtaget høring over lovforslag om ændring af sundhedsloven og komitéloven.

Høringssvaret afgives med forbehold for drøftelse i Danske Regioners bestyrelse den 4. oktober 2018.

Danske Regioner finder lovforslaget positivt, idet det styrker organdonationsområdet og sikrer, at obduktioner tilbydes i større omfang ved pludselig uventet død.

Læs hele høringssvaret: