Gå til indhold

Høringssvar til lovudkast vedrørende styrkelsen af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Danske Regioner har fra Justitsministeriet modtaget høring over udkast til forslag om lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Danske Regioner er opmærksom på, at udkastet skal ses i sammenhæng med udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialt tilsyn, som er sendt i høring fra Børne- og Socialministeriet. Lovpakken udgør samlet den lovgivningsmæssige udmøntning af regeringens udspil, ”Alle handlinger har konsekvenser”.

På den baggrund har Danske Regioner udarbejdet enslydende overordnede høringssvar til de to lovforslag. Danske Regioner tager de to udkast i lovpakken til efterretning og anerkender lovpakkens formål om at børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet. 

Læs hele høringssvaret her