Gå til indhold

Høringssvar til udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og anden sygdomsbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark)

Danske Regioner har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget ’Udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og anden sygdomsbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark)’ til høring.

Danske Regioner giver på vegne af regionerne opbakning til det foreliggende lovforslag om at give regionerne mulighed for at opkræve betaling for akut behandling af 3. landsborgere og kun undtagelsesvis yder vederlagsfri behandling til personer uden bopæl i Danmark.

Læs hele høringssvaret her.