Gå til indhold

Høringssvar vedr. ændring af beredskabsloven

Høringssvaret indeholder bemærkningen til lovforslaget, der blandt andet indebærer at der sker en præcisering af planlægningsforpligtelsen gældende for statslige myndigheder.

Hent høringssvar:
Høring vedr. ændring af beredskabsloven