Gå til indhold

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur 2022

Danske Regioner har den 4. februar 2022 modtaget høringsbrev fra Sundhedsministeriet vedr. bekendtgørelse om drift mv. af den fælles digitale infrastruktur.

Danske Regioner finder, at ændringerne i bekendtgørelsen er et godt initiativ i relation til at sikre, at de relevante informationer omkring borgernes aktuelle behandlingsforløb deles med henblik på at sikre den mest optimale behandling på tværs af sektorer. Dertil ønsker Danske Regioner, at der i Bilag 2 beskrivelse af de systemer, der må tilknyttes den fælles digitale infrastruktur som kildesystemer tilføjes Sundhedsjournalen under punktet Nationale portaler.