Gå til indhold

Danske Regioners høringssvar vedr. vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser

Danske Regioner finder vejledningen overskuelig, men ønsker at sproget gøres lettere tilgængeligt. Der skal i højere grad anvendes praktiske eksempler med henblik på at øge vejledningens værdi som arbejdsredskab - også for borgere uden juridisk baggrund.