Gå til indhold

9.000 job er vundet efter finanskrisen

I kølvandet på den økonomiske krise er der i Danmark skabt flere arbejdspladser, end der er tabt, viser ny analyse. Regionerne understøtter nye væksterhverv i hele Danmark for at drive vækst og beskæftigelse frem

Fra 2010-2012 er der skabt 9.100 flere arbejdspladser i Danmark, end der er forsvundet. Den udbredte fortælling om tilbagegang og nedlagte virksomheder er altså en historie med modifikationer.
 
Det viser en ny analyse fra Danske Regioner under overskriften ”Hvor foregår jobvæksten?”. Analysen er den første i en serie af analyser om jobudviklingen i regionerne. Målet er at kortlægge, hvor job henholdsvis opstår og forsvinder og på den baggrund at kunne sætte ind med målrettede vækstinitiativer.
 
Fra 2010-2012 blev der skabt 113.400 arbejdspladser, mens 104.300 arbejdspladser gik tabt, og det er en glædelig og iøjnefaldende nyhed, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.
 
- Vi hører ofte om, at virksomheder lukkes i Danmark, og at folk ikke kan komme i arbejde. Det er også tilfældet et stykke hen ad vejen, men vi ser nu, at det er lykkedes at skabe vækst og arbejdspladser efter de hårde år under finanskrisen. Det er stærkt, og den udvikling arbejder også regionerne indædt på at fortsætte.
 
Analyser danner grundlag for at skabe vækst i hele landet
Hver af de fem regioner har etableret såkaldte vækstfora, der arbejder målrettet for at bidrage til nye arbejdspladser i regionerne. Arbejdet foregår blandt andet gennem partnerskaber med erhvervsorganisationer, uddannelsessteder og kommuner, og vækstforaene investerer penge direkte i lokalt erhvervsliv. På den måde kan virksomheder udvikle nye produkter, komme ind på nye eksportmarkeder og løse nye opgaver - og derved skabe arbejdspladser.
 
Der er dog mærkbare forskelle på hvilke områder af Danmark, der har henholdsvis tabt og vundet jobs, viser analysen.
 
- Der er jo ikke tale om en landsdækkende jobfest endnu - det tror jeg, danskerne har konstateret. Men billedet er heller ikke så sort-hvidt, som mange gerne vil male det. Der skabes også job uden for København. Derfor skal vi blive endnu klogere på vækstens danmarkskort - hvor sker jobvæksten og inden for hvilke brancher? Med den nye serie af analyser danner vi et faktuelt grundlag for at kunne skabe vækst og arbejdspladser i hele landet og bygge bro mellem land og by, siger Carl Holst.

Analysen fra Danske Regioner viser desuden, at dansk erhvervsliv fortsat undergår forandringer. Eksempelvis har medicinalbranchen kraftig vækst i jobskabelsen, mens en del industrifag mister beskæftigelse. Til gengæld skyder nye væksterhverv frem, og der skabes mange nye job inden for eksempelvis kommunikation og erhvervsservice.

Læs mere
Hvor foregår jobvæksten? (pdf) - tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013, rapport nr. 1