Gå til indhold

Aftale med fysioterapeuter styrker kvaliteten af patientbehandlingen

Efter et sammenbrud i forhandlingerne sidst i maj 2014 er det nu lykkedes Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter at opnå enighed om en 3-årig aftale om fysioterapi

- Jeg er rigtigt glad for, at det trods svære forhandlinger i sidste ende lykkedes at lande en aftale. Aftalen er et godt fundament for en fortsat udvikling af kvaliteten i fysioterapipraksis, og den giver regioner og kommuner en større sikkerhed for at kunne styre udgifterne. Jeg vil gerne kvittere for fysioterapeuternes vilje til at tage et medansvar for udgiftsstyringen på området, udtaler Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Der er med aftalen sat fokus på kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis gennem tiltag, der skal danne grundlag for en kvalitetsmodel for fysioterapipraksis, implementering af kliniske retningslinjer i praksis og en øget forskning på området. Indsatsen på kvalitetsområdet skal sikre patienterne effektive, koordinerede og evidensbaserede behandlingstilbud. Desuden understøtter aftalen, at patienterne tilbydes den rette behandling. Det er blandt andet aftalt at styrke patienternes mulighed for at få adgang til holdbehandling. 

Aftalen indeholder desuden en række elementer, der forbedrer den økonomiske styring med fysioterapiområdet samt styrker kommunernes og regionernes indsats omkring kontrol og opfølgning på aktiviteter og udgifter. 

Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg og medlem af RLTN, udtaler: 

- Jeg er meget tilfreds med den nye aftale med Danske Fysioterapeuter. Den forener kommuner og regioners behov for mere økonomisk styring med en udvikling af kvaliteten til gavn for patienterne. Det er en aftale, som peger fremad.

Aftalen skal nu godkendes i RLTN og hos Danske Fysioterapeuter, inden den kan træde i kraft 1. januar 2015.

Læs mere:

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Anders Kühnau,
Formand for Løn- og Praksisudvalget
T 23 60 27 68
M 23 60 27 68
E kuhnau@rr.rm.dk
Billede af Anders Kuhnau