Gå til indhold

Bedre indsigt i karrieremuligheder

For at dæmme op for fremtidige rekrutteringsproblemer i regionerne, lancerer Danske Regioner og Yngre Læger værktøjet ”Karriereværket”. Det skal vise mulighederne for valg af specialer og karrierer over hele landet for kommende speciallæger

Læger har brug for viden og overblik, når de skal træffe et valg om, hvilket speciale og hvilken karriere der passer til dem. Derfor lancerer Yngre Læger og Danske Regioner ”Karriereværket”, der skal synliggøre karriereveje for underordnede læger i regionerne. Det er et nyt dialog- og refleksionsredskab, som kan hjælpe de yngre læger og deres vejledere til at stille og svare på karrierespørgsmål i en åben samtale om mulighederne.

Regionerne ønsker at synliggøre mulighederne for valg af karriereveje over hele landet og i alle specialer.

Efter overenskomstforhandlingerne i 2011 blev en undersøgelse af yngre lægers karriereforståelse og -valg i regionerne gennemført. Den viste, at yngre læger har behov for overblik over de forskellige karrierevejes hverdag, muligheder og krav, praktisk erfaring og sammenhæng mellem menneske, læge- og privatliv.

Det nye værktøj kan  hjælpe de yngre læger med at træffe til- og fravalg og finde en balance mellem læge- og privatliv. Det forholder sig til den yngre læges personlighed, lægeroller og både arbejds- og privatliv.