Gå til indhold

Danmark er europæisk sværvægter inden for sundheds-it

Danmark er europæisk topscorer, når det gælder digitale muligheder for borgere og sundhedspersonale. Det viser en ny undersøgelse, som regionerne har foretaget i samarbejde med det internationale analyseinstitut, HIMSS. Regionerne vil nu arbejde videre med undersøgelsens forbedringsforslag, for at sundheds-it i Danmark i endnu højere grad bringes i anvendelse for at højne behandlingskvalitet og patientsikkerhed

De danske regioner samarbejder målrettet om at give Danmarks borgere og sundhedspersonale sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder.

Som led i det arbejde har regionerne i fællesskab foretaget en omfattende, landsdækkende måling af de danske hospitaler og sygehuse, der giver svar på, hvor it-modent det danske sundhedsvæsen er. Alle landets sygehuse er blevet målt på den funktionalitet, der stilles til rådighed, kvaliteten af de enkelte it-systemer og den praktiske anvendelse af løsningerne.
 
Formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde, Jens Stenbæk, udtaler:
 
- Målingens resultater viser, at Danmark ligger højt på en international skala. Der er både gode og meget ensartede muligheder for borgere og sygehusansatte landet over, og det er vi naturligvis stolte af. Men mindst lige så vigtigt skal resultaterne hjælpe regionerne med at gøre det endnu bedre fremadrettet. Der er adskillige gode forslag i undersøgelsen, f.eks. helt enkle ting som at it-systemet skal kunne hjælpe personalet på sygehuset med at være opmærksom på og reagere på blodprøveresultater eller sikre rette medicin til rette patient. Den slags skal vi helt sikkert videre med hurtigst muligt.

Målingen er foretaget i samarbejde med det internationale analyseinstitut HIMSS. HIMSS-målingen er tidligere gennemført på 1.600 europæiske hospitaler, men det er første gang i Europa, at der gennemføres en måling af modenheden af sundheds-it på alle sygehuse og hospitaler i et land. Det viser regionernes engagement og ambitioner om at forbedre sundhedspersonalets daglige arbejdsgange og skabe effektivitet og kvalitet i patientbehandlingen.

Målingen gennemføres som en del af den fælles-regionale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, hvor målinger og indikatorer er et aftalt pejlemærke mellem regionerne.

Målingen viser, at Danmark ligger højt på en international skala. På en 7-trinsskala ligger de danske sygehuse i gennemsnit på over 5 på HIMSS-skalaen. Gennemsnittet for de 1.600 europæiske hospitaler, som HIMSS har målt, er på 2,4. Med undersøgelsens resultater indtager Danmark en førsteplads i Europa og ligger i top 3 globalt set, sammen med Singapore og USA, hvad angår modenheden af sundheds-it på sygehuse og hospitaler.

Danmarks hospitaler og sygehuse er lige langt fremme, hvad angår sundheds-it:

De danske sygehuse har et ensartet højt niveau, hvad angår modenheden af sundheds-it på tværs af landet. Alle borgere i Danmark opnår dermed de samme digitale fordele uanset hvilken region eller hvilket hospital, de befinder sig på. Differencen mellem højeste og laveste score er på mindre end 1 trin på 7-trinsskalaen. Ofte ses en betydelig større spredning på HIMSS-skalaen mellem andre landes hospitaler. Dette viser, at regionernes tætte samarbejde om at skabe ensartede, digitale muligheder for borgerne bærer frugt.

Undersøgelsen skal gøre Danmark endnu bedre
Det internationale analysefirma HIMSS peger især på tre områder, hvor Danmark kan gøre det bedre 

  • Beslutningsstøtte:

Sygehusene skal blive bedre til at integrere vejledninger i de løsninger, som klinikerne bruger. Hjælpen skal være klar, når man har brug for den, og systemerne skal blive bedre til at foreslå den relevante hjælp i situationen. Hvis man f.eks. taster en blodprøveværdi eller lægemiddelordination, der enten er for høj, for lav eller farlig, så gør systemet opmærksom på det, og lægen ser fejlen. Der findes allerede eksempler på beslutningsstøtte på områder som overfølsomhed for medicin, forhold vedrørende samtykke samt hjælp til at vurdere interaktion mellem forskellige typer medicin.

Medicineringsprocessen:

Kvalitet og sikkerhed i medicineringsprocessen skal blandt andet optimeres ved at udbrede automatisk medicinering koblet sammen med den elektroniske patientjournal. Herved opnås en optimal dokumentation af sammenhængen mellem den enkelte patient og den medicin, der er ordineret, idet både patient og medicin identificeres ved hjælp af stregkodescanning, f.eks. med en smartphone. Konceptet er blandt andet benyttet på udvalgte afdelinger på Aarhus Universitetshospital de sidste syv år.

Integration:

Sundhedssystemerne skal arbejde bedre sammen, og de hospitalsansattes brug af dem skal øges. De digitale muligheder for sundhedspersonalet skal være en fuldt ud integreret del af arbejdsgangene på de danske hospitaler.


Yderligere information

Undersøgelser vedr. enkelte sygehuse kan rekvireres hos ena@regioner.dk.