Gå til indhold

Fælles økonomi mellem regioner og kommuner kan gavne patienten

Kommunikation, fælles tillid og forståelse mellem regioner og kommuner er vigtig, hvis patienten skal undgå at falde mellem to stole. Det var regionernes budskab på konference om sundhedsaftaler, hvor fælles økonomi også blev diskuteret

- Det er vigtigt at tage det fulde skridt mod indsatser med fælles økonomi og fælles puljer, så vi kommer hurtigere i gang med gode tiltag. Det gør det også nemmere at fokusere på det fælles mål, som er at ville det bedste for patienten.

Sådan lød det fra formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman, på konferencen ”Sammenhængende løsninger - når sundhedsaftaler og praksisplaner skal virke i praksis”, der fandt sted den 17. september 2014.

Ulla Astman talte i det hele taget for et tættere og mere tillidsfuldt samarbejde mellem regioner og kommuner for at opnå den bedste behandling for patienten.

- Det er vigtigt, at der er forståelse for, at regionerne ikke gør noget for at genere f.eks. kommunen, men fordi det er bedst for patienten, sagde hun fra debatpanelet, hvor hun sad sammen med sundhedsminister Nick Hækkerup og repræsentanter fra KL og PLO (Praktiserende Lægers Organisation).

Nick Hækkerup understregede også, at der kan laves bedre løsninger, når kommuner og regioner arbejder sammen.

- Den decentrale politiske beslutningsstruktur har stor værdi. Vilje og lyst til at lave beslutninger er større, når man har ejerskab til det, sagde han.

Sammenhængende løsninger
Formålet med konferencen var vidensdeling om, hvordan man skaber sammenhængende sundhedsløsninger for borgerne. Konferencen var arrangeret af Danske Regioner i samarbejde med Sundhedsministeriet og KL.

Både regioner og kommuner blev inspirerede af gode eksempler på samarbejde mellem sektorer og havde mulighed for at diskutere de politiske prioriteter i sundhedsaftalerne og potentialet i praksisplanerne. Danske Regioner ser både praksisplaner og sundhedsaftaler som vigtige redskaber, der kan bruges til at skabe et forpligtende samarbejde med fokus på den enkelte patient.