Gå til indhold

Færre registreringer - mere tid til patienten

Der skal tyndes ud i skrivebordsarbejdet på de danske sygehuse. Formand for Danske Regioner, Bent Hansen, og næstformand, Carl Holst, slår i et indlæg fast, at et opgør med unødigt bureaukrati vil give mere tid for læger og sygeplejersker til behandling og direkte kontakt med patienterne

Af formand for Danske Regioner Bent Hansen og næstformand Carl Holst

Hvorfor dog faldscreene på en børneafdeling, når dem, der falder, oftest er ældre patienter? Og hvorfor ernæringsscreene alle patienter på sygehuset i stedet for at bruge kræfter på dem, der vitterligt kan have problemer med at spise og drikke nok? På samme måde skulle man tro, at det er en vittighed, at børn under 10 år systematisk skal udspørges om rygning og alkoholvaner. Det er det bare ikke – det er faktisk dagligdag på sygehusene. Og det skal vi se at få gjort op med.

Dobbeltregistreringer og unødig dokumentation og bureaukrati er emner, regionerne længe har haft erklæret krig imod. Det er bare ikke så let. Med en ny analyse i hånden kan vi nu i regionerne skubbe på for at blive en stor del af tidsspildet kvit. En del registreringer hviler på lovkrav og Den Danske Kvalitetsmodel, og det kræver, at politikerne på Christiansborg er villige til at bløde op på kravene. Samtidig kan vi tage fat på den del af procedurerne, som regionerne selv er herrer over og se at få tyndet ud.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at der kan tyndes ud i skrivebordsarbejdet på de danske sygehuse. Får vi gjort op med overflødige registreringer og dokumentation, bliver der mere tid for læger og sygeplejersker til behandling og direkte kontakt med patienterne. En udvikling alle parter længe har ønsket, men hvor der har manglet konkrete eksempler og områder at tage fat på. Det har vi nu.

Flere af de adspurgte i analysen giver også udtryk for, at eksempelvis daglig kontrol af køleskabstemperaturer samt registrering af temperaturen i hver eneste opvarmede ret er overkill - og det lyder unægtelig som om, at de har en pointe. Og registreringer af ”normale fund” betyder blot, at det væsentlige - afvigelserne - forsvinder i datamængden. Endelig er dobbeltregistreringer kilde til stor frustration og tidsspilde hos personalet.

Med vores nye ”bureaukratiets dogmeregler” vil vi have gjort op med den slags. Kun det unormale - når patienten har feber - skal registreres. Ikke når patienten ikke har feber. Det skal være slut med overflødige screeninger og dobbeltregistrering, og hver gang vi indfører én ny retningslinje, skal to gamle droppes. Endelig vil vi forpligte personalet på at råbe op: Møder man håbløst bureaukrati i dagligdagen på sygehuset, vil vi vide det.

Det er klart, at registrering og dokumentation fortsat er en vigtig del af arbejdet på sygehusene. Vi skal vide, hvad vi laver i dagligdagen - vi skal vide, hvad der virker. Dokumentation er en betingelse for at udvikle kvaliteten i behandlingen af patienterne. Det skal vi holde fast i. Men unødigt skrivebordsarbejde har ingen glæde af. Det skal vi hurtigst muligt have gjort op med til glæde både for personale og patienter.

Læs mere
Dogmeregler for afbureaukratisering i regionerne (pdf)