Gå til indhold

Gå på kompromis - for patienternes skyld

Det har omkostninger for borgernes helbred og for økonomien, når sygehuse og kommuner ikke samarbejder. En ny undersøgelse identificerer, hvad der forhindrer de to sektorer i at samarbejde og kommer med anbefalinger til, hvordan ledere i regioner og kommuner kan bane vejen for et bedre samarbejde

En ny undersøgelse viser, at konfliktende faglige mål og silotænkning er nogle af de problemer, der er knyttet til samarbejdet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Samarbejdsrelationerne mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen har ofte modstridende interesser og forskellige økonomiske incitamenter. Oven i det kommer kulturforskelle og silotænkning.

Undersøgelsen er mundet ud i publikationen ”Ledelse over grænser”, hvor Væksthus for Ledelse, som Danske Regioner er en del af, peger på, hvad der skal til for at få samarbejdet til at lykkes. Blandt andet fylder forhandlinger og kompromiser langt mere, når der skal arbejdes på tværs af sektorer.

- Ledelsesudfordringen er så kompleks, tids- og ressourcekrævende, at det kræver en vedholdende indsats for at lykkes. Et vigtigt brændstof for at ville samarbejdet er, at det tydeligt er til gavn for patienterne, siger Signe Friberg Nielsen, forhandlingsdirektør i Danske Regioner og medlem af bestyrelsen i Væksthus for Ledelse.

Et vellykket samarbejde forudsætter blandt andet at skabe effektive samarbejdsstrukturer, at sætte realistiske mål, at investere i gensidig tillid samt at balancere interesser, så alle får noget ud af samarbejdet. Derfor peger publikationen ”Ledelse over grænser” på, hvordan barriererne kan fjernes, og på hvordan der kan opbygges en kultur, der får samarbejdet til at fungere.

Læs mere:

Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet. Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i regioner og kommuner.