Gå til indhold

KRIS anbefaler fire nye lægemidler

Fire nye lægemidler er blevet anbefalet af Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS). Tidligere anbefalinger fra KRIS stemmer overens med internationale vurderinger

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) besluttede den 17. september 2014 at anbefale lægemidlerne Votubia, Gazyvaro, Nexavar og Cometriq som standardbehandlinger. Dermed vil de fire nye lægemidler blive taget i brug som almene behandlingstilbud og være tilgængelige på de behandlende afdelinger.  

Votubia (everolimus) skal anvendes i behandlingen af patienter med en type svulster relateret til nyrerne eller i hjernen. KRIS anbefalede Votubia som standardbehandling på højt specialiserede afdelinger, da lægemidlet er godkendt til to små, men veldefinerede patientgrupper. Gazyvaro (obinutuzumab) blev anbefalet som standardbehandling til nogle patienter med en blodsygdom kaldet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

- Både Votubia og Gazyvaro har vist en overbevisende og veldokumenteret effekt, forklarer KRIS' formand, Steen Werner Hansen.

- Hvad angår Gazyvaro til behandling af CLL, vil KRIS bede Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) om at se på muligheden for at nedsætte et CLL-fagudvalg, som kan efterse lægemidlerne til denne patientgruppe. Vi har en forventning om, at der er flere CLL-lægemidler på vej til behandling i KRIS.

KRIS besluttede også at anbefale Nexavar (sorafenib) og Cometriq (cabozantinib) som standardbehandling på højtspecialiserede afdelinger af patienter med en af to typer kræft i skjoldbruskkirtlen.

- For begge lægemidler gælder, at behandlingen kun er relevant for et lille antal patienter med en forholdsvis sjælden sygdom, men at velunderbyggede data har påvist, at lægemidlerne betydeligt forlænger patienternes overlevelse uden sygdomsforværrelse, og at deres bivirkninger er håndterbare, uddyber Steen Werner Hansen.

I sine meddelelser til rådet samlede formanden desuden op på nogle af KRIS’ tidligere beslutninger i forhold til andre internationale vurderinger. Det internationalt anerkendte ugeskrift New England Journal of Medicine har for nyligt offentliggjort en artikel, som viser, at der er udtalt krydsresistens mellem Xtandi (enzalutamid) og Zytiga (abirateron). Det drejer sig om en specifik patientgruppe, men observationen støtter KRIS’ begrundelse for at anbefale Xtandi med forbehold.

KRIS og det engelske prioriteringsinstitut National Institute for Health and Care Excellence (NICE) er også generelt enige i deres faglige vurderinger. Når NICE i visse tilfælde er nået frem til et andet resultat skyldes det, at NICE inddrager økonomiske analyser. KRIS foretager kun en faglig vurdering, blandt andet af lægemidlets effekt i forhold til dets bivirkninger.  

På baggrund af KRIS’ beslutning den 17. juni 2014 vil alle ansøgningsskemaer og mini-MTV’er fra mødet den 17. september - og fremover - blive offentliggjort. Hertil kommer, at KRIS nu også har besluttet, at alle ansøgninger fremover skal indeholde et kort afsnit om det ansøgte lægemiddels indikation, effekt og bivirkninger, der er skrevet i et sprog, som den almindelige offentlighed kan forstå.

Yderligere kontakt:

Vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev Hospital, tlf. 3868 4010, e-mail: steen.werner.hansen@regionh.dk


Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Birk Andersen,
Seniorkonsulent Center for sundhedsteknologi, erhvervssamarbejde og regional udvikling
T 35 29 82 70
M 24 47 35 75
E tad@regioner.dk
Kontakt

Hvis du vil vide mere