Gå til indhold

Kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet skal bredes ud

Hvordan kan arbejdet med kvalitet i højere grad tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for den enkelte patient? Hvordan kan aktuelle patientdata og mere systematiske arbejdsmetoder bruges til at forbedre kvaliteten i behandlingen? Lægeforeningen og Danske Regioner holdt den 19. november 2014 konference om kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet

For at udbrede de gode erfaringer og sætte gang i diskussionen om, hvordan de enkelte sygehuse og deres afdelinger arbejder bedst muligt med at forbedre kvaliteten i behandlingen, har Lægeforeningen og Danske Regioner holdt kvalitetskonference for politikere og sundhedsprofessionelle.

Målet med konferencen var at sætte yderligere skub i arbejdet med kvalitet og få udvidet kvalitetsbegrebet, så det i højere grad sigter efter, at den behandling, der tilbydes, fokuserer på, hvad der er vigtigst for patienten. Samtidig skal feedback fra patienter og pårørende bruges mere. Udenlandske erfaringer viser, at feedback motiverer sundhedspersonalet til løbende at forbedre deres arbejdsgange og praksis.  

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, siger:

- Kvalitet i sundhedsvæsenet er ikke kun at undgå fejl, men at lytte til patientens individuelle behov og skabe de bedst mulige livsbetingelser for patienten efter et behandlingsforløb. Den opgave kan kun løftes i flok. Derfor er det vigtigt, at både jeg og andre regionspolitikere er med til at sikre, at de overordnede rammer er på plads, ligesom ledelserne både på hospitaler og afdelinger også skal være bannerførere i kvalitetsarbejdet og sikre, at der opbygges en god arbejdskultur i forbindelse med kvalitetsarbejdet.

- Et afgørende element i arbejdet med at forbedre kvaliteten er brug af aktuelle patientdata. Hvis læger på sygehuse får nem og hurtig adgang til aktuelle patientdata, som de kan bruge i deres daglige arbejde, bliver kvaliteten af behandlingen markant højere. Der er flere eksempler på, at det med forholdsvis enkle midler og i et tæt samarbejde mellem it-folk, statistikere og klinikere godt kan lade sig gøre, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Konferencen samlede læger, ledere og nøglemedarbejdere i sundhedsvæsenet. Deltagerne blev blandt andet blive præsenteret for, hvordan aktuelle patientdata kan forbedre kvaliteten. Der var også eksempler på, hvor meget patienternes egne indberetninger om udviklingen i deres sygdom betyder, og hvorfor det er vigtigt, at både topledere og afdelingsledere er med til at skabe gode rammer for at udvikle kvaliteten i den daglige kliniske praksis.