Gå til indhold

Læring af fejl skal op i et nyt gear

Sundhedsvæsenets læring af fejl skal op i et nyt gear. Derfor hilser Danske Regioner flere af konklusionerne i serviceeftersynet af rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser velkommen

- Regionerne har nu i ti år rapporteret fejl og utilsigtede hændelser til dette system. Det har været med til at skabe en kultur, hvor der er mere åbenhed om fejl - og hvor sundhedspersonalet har fokus på at lære af disse fejl. Nu skal læringen af fejl op i et højere gear. Derfor synes jeg det er positivt, at dialogen og samarbejdet mellem Patientombuddet og driftsherrerne skal styrkes, siger Ulla Astman.

- En anden positiv ting er, at serviceeftersynet sætter fokus på at forenkle rapportering og sagsbehandling. Det kan frigøre mere tid til læring og implementering af forbedringstiltag i regionerne, siger hun.

Danske Regioner bakker op om, at patienter og pårørende skal informeres om deres mulighed for at rapportere fejl.

- Patienter og pårørendes oplevelser af fejl er en værdifuld kilde til læring og skal bruges til at øge patientsikkerheden. Vi vil gerne sammen med de andre store relevante aktører på dette område se på, hvordan vi kan lave en national informationskampagne til patienter og pårørende, siger Ulla Astman.

Danske Regioner ser frem til at indgå et tæt samarbejde med Ministeriet, Patientombuddet og andre relevante aktører om det kommende arbejde med at udvikle rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser, så det i højere grad understøtter læringen og dermed bidrager til at øge patientsikkerheden. Danske Regioner og regionerne stiller sig til rådighed for det fremadrettede arbejde med relevant arbejdskraft præget af mange års erfaringer fra arbejdet med at øge patientsikkerheden.
 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Ulla Astman,
Formand for Sundhedsudvalget, regionsrådsformand Socialdemokratiet Region Nordjylland
T 96 35 11 00
M 30 23 64 54
E ullaa@rn.dk