Gå til indhold

Ny aftale for akutområdet i Region Hovedstaden

Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i fællesskab indgået en ny aftale om løn og arbejdsvilkår for læger i hovedstadens akutsystem – herunder akuttelefonen 1813. Aftalen sikrer, at lægerne på hospitalerne og i den præhospitale virksomhed kan arbejde under ordnede forhold på en selvstændig aftale.

- Vi har indgået en aftale, som sikrer, at alle mennesker i Region Hovedstaden fortsat kan få den hjælp, de har brug for fra vores dygtige læger på akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelserne. Det er jeg glad for, for vi vil gerne sikre den bedste hjælp til borgerne, uanset hvilken tid på døgnet man bliver ramt af akut sygdom eller en skade, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

Både Overlægeforeningens formand Anja Mitchell og Yngre Lægers formand Camilla Rathcke er tilfredse med, at det lykkedes at få en aftale på plads:

- Vores opgave har været at sikre ordnede vilkår for de læger, der arbejder på akuttelefonen 1813, og det er lykkedes med den indgåede aftale, siger formændene.

Lægerne på akuttelefonen 1813 har de seneste måneder været dækket af en midlertidig aftale med Region Hovedstaden og Danske Regioner. Denne afløses nu af en aftale, der som minimum løber frem til marts 2019.
Aftalen sikrer lægerne en aflønning, som alle parter er tilfredse med - herunder løn under sygdom. Da lægerne først og fremmest har arbejdet i Hovedstadens akutsystem som bibeskæftigelse, betales der ikke løn under barsel.

Aftalen træder i kraft 1. juli 2016, og den kan opsiges af parterne med seks måneders varsel, dog tidligst til 31. marts 2019.