Gå til indhold

Nyt program skal forbedre sundhedsvæsenet

Nye retningslinjer skal sikre hurtigere forbedringer i det danske sundhedsvæsen, anbefaler Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Der er behov for mere fokus på patienterne og på at støtte medarbejderne i at forbedre deres arbejdsgange

Sundhedssystemet i Danmark skal fremover fokusere mere på patienternes behov og på at skabe større tryghed for patienterne. Og hvis det skal lykkes, skal de forbedringer, som allerede er i gang i sundhedsvæsenet, speedes op gennem et nationalt forbedringsprogram.

Sådan lyder de overordnede konklusioner i rapporten "Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde", som Dansk Selskab for Patientsikkerhed offentliggjorde den 10. december 2014.

Danske Regioner er enige i, at arbejdsgangene skal forbedres, og regionerne arbejder allerede for at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgeren er i centrum.

Rapporten anbefaler en række tiltag til et nationalt program, som blandt andet indeholder et sæt overordnede, ambitiøse mål for sundhedsvæsenet. Og ambitiøse mål er netop, hvad Danske Regioner har sat for fremtidens sundhedsvæsen. Frem mod foråret 2015 arbejder regionerne i samarbejde med blandt andre patienter, eksperter og medarbejdere i sundhedsvæsenet på en fælles vision og en konkret handleplan for et sundhedsvæsen, der har borgeren i centrum: ”Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen”.  

- Den nye rapports anbefalinger til et større patientfokus er vi fuldstændige enige i, for vi skal blive bedre til at tage udgangspunkt i det, der er vigtigt for patienterne. Derfor skal vi støtte medarbejdere og ledere i at forbedre arbejdsgangene i sundhedsvæsenet, så forbedringerne kommer hurtigere for patienterne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Forbedringerne skal blandt andet ske ved at ændre den måde, sundhedssystemet i dag styres på.

- Det nuværende, danske sundhedssystem glemmer af og til, at borgerne skal være i centrum. Det kan blandt andet hænge sammen med, at der i dag er for mange forskellige og modsatrettede mål, som medarbejderne knokler for at opnå. Med en fælles, overordnet retning, hvor borgeren er i centrum, kan vi sikre et større fokus på eksempelvis at minimere tilfældene af mangelfuld behandling og usammenhængende patientforløb. Det kan vi rette op på med ”Borgernes sundhedsvæsen”, hvor systemet tilpasser sig patienternes behov, siger Bent Hansen.