Gå til indhold

Opbakning til national råstofstrategi

Miljøminister Kirsten Brosbøl imødekommer regionernes ønske om at udarbejde en national strategi for indvinding af råstoffer på lands og til vands

Danske Regioners formandskab har foreslået, at staten i samarbejde med regionerne udarbejder en national strategi for råstofindvinding. Nu kvitterer miljøminister Kirsten Brosbøl for forslaget og foreslår at samtænke regionernes forslag med et kommende arbejde om en samlet havplanlægning.
 
- Det vil være oplagt at inddrage råstofindvinding i havplanlægningen, og der vil i den forbindelse være behov for at tilvejebringe et overblik over vores samlede råstofforbrug og foretage en sammentænkning af forsyningen fra land med forsyningen fra havet, skriver ministeren i et svar til Danske Regioners formand og næstformand, Bent Hansen og Carl Holst.
 
Arbejdet med den første danske havplan igangsættes i foråret 2016, og ministeren ønsker at drøfte forslaget om en samtænkning med regionerne ved først kommende lejlighed. Det ser Danske Regioners formandskab frem til:
 
- Der er til stadighed konflikter med råstofindvinding på land og til havs, så det giver god mening at samtænke den nationale råstofstrategi med det kommende arbejde med havplanlægning, siger næstformand i Danske Regioner, Carl Holst.

- Vi er glade for, at miljøministeren har taget godt imod vores forslag om udarbejdelse af en national strategi for råstofindvinding, om end vi helst havde set, at arbejdet kunne gå i gang tidligere, for behovet er der, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.