Gå til indhold

Regionerne klar til at omsætte sundhedsudspil til resultater

Danske Regioner byder ambitionerne i regeringens sundhedsudspil velkommen. Fokus på patientinddragelse, kræftbehandling, kronikere og kvalitet er helt på linje med de områder, Danske Regioner ønsker at styrke

- Regeringens udspil vil styrke kvaliteten på sundhedsområdet og give bedre livskvalitet og overlevelse for rigtig mange danskere. Vi har i dag stort fokus på forbedring og udvikling i regionerne. Med udspillet kommer der nye penge og nye måder at arbejde med blandt andet patientinddragelse på, det hilser vi velkommen. Vi vil ude på afdelingerne og i samarbejdet med almen praksis og kommunerne gøre vores for at omsætte de gode intentioner til resultater, der gavner borgerne, udtaler Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Danske Regioner er helt på linje med regeringen, når det gælder kræftinitiativerne og ambitionen om at forbedre overlevelsen yderligere. Tidlig opsporing er et godt initiativ og regionerne vil arbejde for at skabe en endnu bedre og ensartet kræftbehandling i hele landet og for at sikre en entydig placering af ansvaret for patientforløbene. Også på kronikerområdet viser regeringens udspil fine takter. Forløbsplaner og patientstøtte vil give mennesker med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb.

- Vi glæder os over, at regeringen - som regionerne - vil styrke og udvikle almen praksis, så alle borgere har et godt, nært sundhedstilbud med høj faglig kvalitet. Fra regionernes side ser vi frem til at løse denne opgave i de nye regionale praksisplanudvalg i et godt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. Samarbejde er generelt afgørende for, at vi kan nå målene på sundhedsområdet. Vi ser derfor frem til sammen med regeringen, KL og øvrige parter at drøfte udmøntningen af regeringens udspil nærmere, udtaler Carl Holst, næstformand for Danske Regioner.

Regionerne deler regeringens visioner, når det gælder inddragelse af patienter og pårørende. Patienterne er omdrejningspunktet i sundhedsvæsenet og skal i højere grad være en del af løsningen. Derfor er det positivt, at regeringen vil investere i kompetenceudvikling og værktøjer, der kan styrke inddragelse af patienter og pårørende i dagligdagen.

Regeringen ønsker et øget fokus på kvalitet og resultater i styringen af sundhedsvæsenet. Regionernes erfaringer viser, at det er helt centralt med en kliniknær og databaseret tilgang. Det kliniske personale skal være med til at skabe løbende forbedringer af patientsikkerheden og kvaliteten og designe nye løsninger til gavn for patienterne.

- Regionerne er klar til at skabe endnu bedre resultater på sundhedsområdet. Det er dog vigtigt at huske, at der også er patienter uden for regeringens prioriterede områder, som fortjener en behandling af høj kvalitet. Vi skal vedvarende sikre, at de økonomiske og fysiske rammer for det samlede sundhedsvæsen er i orden. Vores dygtige medarbejdere skal kunne yde både kvalitet og god kommunikation og service, som tager højde for patientens behov, slutter Bent Hansen.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Socialdemokratiet Region Midtjylland
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk