Gå til indhold

Regionspolitiker: Sundhedsvæsenernes indretning i EU er et nationalt anliggende

Karsten Uno Petersen kommer som ét af Danske Regioners medlemmer af EU’s Regionsudvalg til at skulle argumentere for EU-landenes ret til selv at bestemme, hvordan deres sundhedsvæsener indrettes

Et nyt udspil fra EU-Kommissionen om effektive sundhedssystemer bliver behandlet i EU-institutionerne. Kommissionens ærinde med udspillet er blandt andet at fremsætte forslag til, hvordan ulighederne mellem sundhedssystemer på tværs af EU i højere grad kan udlignes.

Udspillet beskriver de udfordringer EU-landenes sundhedssystemer står over for. Blandt andet som konsekvens af budgetnedskæringer som følge af finanskrisen, en aldrende befolkning og en stigning i antallet af kroniske sygdomme.

Et af forslagene fra EU-Kommissionens side er, at sundhedspolitik skal være en del af den økonomiske koordination og samordning, som allerede foregår mellem EU-landene.

Karsten Uno Petersen, der er ét af Danske Regioners medlemmer af EU's Regionsudvalg, er valgt som udvalgets ordfører på sagen. Hans udtalelse om sagen har netop fået opbakning af Regionsudvalgets fagudvalg for sundhed.

De synspunkter, som Karsten Uno fremførte i sin udtalelse, handler for det første om, at de enkelte medlemslande fortsat skal bestemme indretningen og organiseringen af deres sundhedsvæsener.

- Det er nu engang mest hensigtsmæssigt, at de enkelte lande selv fastlægger, hvordan de vil indrette deres sundhedsvæsen. En regional model som den danske må og skal være forskellig fra en statslig model, som man eksempelvis finder i et land som Malta, der har et lavere befolkningstal end hver enkelt af de fem danske regioner, siger Karsten Uno.

Karsten Uno understreger i sin udtalelse, at en sund befolkning og et godt sundhedsvæsen er et mål i sig selv. Det skal ikke være afgørende for sundhedspolitikken om den gør befolkningen mere produktiv eller ej.

Efter godkendelse af Karsten Unos udtalelse i fagudvalget er den danske linje godkendt og forventes at opnå enighed blandt Regionsudvalgets medlemmer, når udtalelsen endeligt behandles i begyndelsen af december.

EU’s Regionsudvalg kort fortalt
EU’s Regionsudvalg består af 353 regions- og kommunalpolitikere fra alle EU-lande. Ni af dem er fra Danmark. De mødes regelmæssigt i Bruxelles og skal blandt andet rådgive EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet om konsekvenserne for regioner og kommuner, når EU-Kommissionen kommer med forslag til ny lovgivning.

Ifølge EU-traktaten skal Regionsudvalget høres, så snart EU-Kommissionen fremlægger initiativer, der handler om de opgaver, som regioner og kommuner varetager.

De decentrale myndigheder i EU løser mellem 50-75 procent af alle offentlige opgaver, hvilket betyder, at der er ganske mange områder og sager, som medlemmerne af EU’s Regionsudvalg skal forholde sig til.