Gå til indhold

Stramme budgetter prioriterer patienter

Alle fem regioner har indgået politiske aftaler om budget for 2015. Trods meget stramme økonomiske rammer er det lykkedes at prioritere bedre sammenhæng og kvalitet for patienterne

Regionerne har fået enderne til at mødes inden for de stramme økonomiske rammer. Regionerne budgetterer med 104,9 milliarder kroner til driftsopgaver på sundhedsområdet, hvilket svarer til det aftalte med regeringen. Dermed tager regionerne fortsat ansvar for at sikre den offentlige økonomi. Tilpasningen af budgetterne har forudsat betydelige omprioriteringer og besparelser.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen kommenterer:

- Det har ikke været let rundt omkring i regionerne. Sommerens økonomiaftale med regeringen var endog meget stram, og samtidig vokser presset jo på sundhedsvæsenet. Men jeg synes alligevel, at der er blevet landet nogle fornuftige budgetter, der først og fremmest fokuserer på patienterne - kvalitet og sammenhæng og bedre inddragelse af patienter og pårørende.

Næstformand i Danske Regioner Carl Holst fortsætter:

- Regionerne har måttet prioritere benhårdt, og jeg frygter, at vi på nogle områder kommer til at tilbyde en ringere servicere næste år end i år. Det synes jeg, at man skal sige højt. Samtidig ved jeg, at der er lagt oceaner af kræfter i at sætte patienterne forrest, for eksempel med markante løft til psykiatrien rundt omkring, og jeg håber, at det er det, der slår igennem, når vi ser tilbage på 2015.
De nye budgetforlig prioriterer blandt andet

 • Kræftbehandling
 • Bedre kvalitet og patientsikkerhed
 • Inddragelse af patienter og pårørende
 • Akutområdet

  Regionerne prioriterer i alt 286 millioner kroner til at styrke det sammenhængende sundhedsvæsen. En del af midlerne går til fællesprojekter med kommunerne, som skal udmøntes gennem sundhedsaftalerne.

  Med de nye budgetforlig er der samtidig sat yderligere fokus på psykiatriområdet. Det indgår i alle aftaler, at psykiatrien skal have et markant løft med øget aktivitet, kapacitet og kvalitet. Der arbejdes blandt andet med at udbygge kapaciteten, med at nedbringe ventetid, forebygge tvang og indretning af bedre faciliteter på sygehusene.

  Der er i alt budgetteret med 7,1 milliarder kroner til anlægsinvesteringer, heraf 4,6 milliarder kroner til kvalitetsfondsbyggerierne. De nye, store sygehusbyggerier er nu for alvor er ved at blive realiseret. Eksempelvis forventes det første nye psykiatriske hospital i over 100 år - der kommer til at ligge i Slagelse - at være klar i 2015.

  Regionerne har afsat 3 milliarder kroner til det regionale udviklingsområde. Blandt andet deltager fire regioner i letbaneprojekter i København, Aarhus, Odense og Aalborg, som vurderes at få stor betydning for vækst og udvikling i disse byområder.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bent Hansen,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand Socialdemokratiet
T 78 41 00 10
M 40 31 37 07
E bent.hansen@rr.rm.dk