Gå til indhold

Vækst-indsats bør samles i hver region

Danmarks mange gode indsatser inden for uddannelse, erhverv og arbejdsmarked bør samles i hver region. Det foreslår Danske Regioner og FTF som indspil til de igangværende trepartsforhandlinger. Målet: Bedre jobmuligheder og højere vækst

Debatindlæg af Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner. Bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten d. 27. maj 2016

Hvis der skal være vækst i Danmark, kræver det dygtige medarbejdere i både den private og offentlige sektor. Og i Danmark er forudsætningerne på plads: Vores højtkvalificerede arbejdsstyrke bliver ofte fremhævet som en af vores største forcer og som grunden til, at vi er et populært land at drive virksomhed i. Derfor bør det være oplagt for alle, at der skal være en rød tråd mellem uddannelse, beskæftigelse og erhvervsudvikling.  De tre områder er helt afgørende for Danmarks konkurrenceevne og velfærd.

Men den røde tråd mangler for ofte. Det betyder, at medarbejdere ikke opkvalificeres, og at offentlige og private arbejdspladser og ledige ikke finder hinanden. Det bremser væksten, det skal vi have gjort noget ved, og til de forestående trepartsforhandlinger foreslår vi fra FTF og Danske Regioner derfor:

De mange gode indsatser inden for uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsudvikling skal koordineres bedre og samles i hver region.

Bedre samarbejde på tværs
Det kan være i de regionale vækstfora, hvor fagforeninger, arbejdsgivere, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsessteder mødes med kommuner og regionsråd. Rammen er på plads, og vækstforaene dækker et område, der er geografisk stort nok til, at det giver mening at lave vækst- og erhvervspolitik. Hvis vi lykkes med at få væksthuse, voksen- og efteruddannelsescentre, erhvervsakademier, professionshøjskoler og jobcentre til at tale bedre sammen, hjælper vi virksomhederne med at få fat på de rigtige medarbejdere.

Vi ved, at de fleste bliver boende der, hvor de har taget deres uddannelse, og derfor skal der være sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af uddannelser på regionalt niveau. Det kræver et stærkere samarbejde i hver region end i dag. Det er man allerede lykkedes med nogle steder, men der er meget at hente ved at udbrede de gode erfaringer til resten af landet.

Én samlet strategi
Der skal ikke være 117 strategier i hver region. Der skal være én samlet strategi, som kan give et godt udgangspunkt for at tage fat på de konkrete muligheder og udfordringer. I nogle dele af landet er der brug for et stærkt samarbejde om de store byggerier, i andre dele er det fødevarebranchen, IT-branchen eller det maritime Danmark, der er centrum for samarbejdet.

Danmark har en dygtig arbejdsstyrke og solide regionale styrkepositioner. Det giver et godt udgangspunkt. Men hvis vi for alvor skal indfri vores potentiale, kræver det, at vi bliver meget bedre til at lave forpligtende samarbejder. Hos FTF og Danske Regioner har vi erfaringer med, hvordan det konkret kan lade sig gøre rundt omkring i landet. Vi håber, at regeringen og de øvrige parter til trepartsdrøftelserne vil med ombord.