Gå til indhold

Al ny og væsentlig kræftmedicin behandlet af KRIS

På seneste møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af Sygehusmedicin (KRIS) blev det forelagt, at alle nye væsentlige kræftlægemidler passerer rådet.

KRIS gjorde på sit seneste møde den 23. april 2015 status over, hvorvidt al ny og relevant kræftmedicin er blevet behandlet af rådet. Det er med til at sikre, at ny og effektiv medicin kommer hurtigt ud til patienterne. 

 Siden KRIS blev etableret i 2012 er der blevet godkendt otte kræftlægemidler af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som ikke har været behandlet af KRIS. Til en sammenligning er KRIS blevet ansøgt om standardbehandling for 40 lægemidler (eller indikationer). Ud af de 40 lægemidler er 27 blevet anbefalet som standardbehandling.

 - Det gælder for hovedparten af de otte kræftlægemidler, som ikke er blevet behandlet af KRIS, at de kan betragtes som ’me too’-lægemidler. Det vil sige lægemidler, der er sammenlignelige med eksisterende produkter, hvorfor der allerede er behandling til patienterne. For andre af lægemidlerne gælder det, at klinikerne ikke har ansøgt om standardbehandling, fordi patientgrupperne er meget specifikke, eller fordi klinikerne ikke vurderer, at lægemidlerne bør anvendes som det alment anvendte behandlingstilbud fremfor andre, forklarer Jens Ersbøll, medlem af KRIS og overlæge i Sundhedsstyrelsen.

 - Klinikerne er generelt hurtige til at ansøge KRIS om standardbehandling af ny kræftmedicin. Derfor går der ikke lang tid efter, at EMA har godkendt ny medicin, før KRIS tager stilling til, om den skal være standardbehandling. På den måde kommer ny og effektiv medicin også hurtigt patienterne til gavn, uddyber Steen Werner Hansen, formand for KRIS.

 KRIS behandlede tre ansøgninger om standardbehandling på mødet den 23. april: Olaparib (Lynparza) til behandling af kræft i æggestokkene, nintedanib (Vargatef) til behandling af en type lungekræft og nintedanib (Ofev) til behandling af lungesygdommen idiopatisk pulmonal fibrose.

 Rådet kunne ikke anbefale Lynparza og Vargatef som standardbehandling. Ansøgerne og lægemiddelproducenterne har derfor mulighed for at fremsende eventuelt høringsmateriale, som kan bidrage yderligere til KRIS’ vurdering af fordele og ulemper ved behandling med lægemidlerne. Steen Werner Hansen forklarer:

 - Data er lovende for Lynparza, men der er ikke på nuværende tidspunkt et tilstrækkeligt datagrundlag til at anbefale det som standardbehandling. Vi er dog bekendt med, at der er fase 3-undersøgelser på vej. I forhold til Vargatef er den forbedrede overlevelse af behandlingen på 2,3 måneder beskeden sammenholdt med lægemidlets bivirkninger.

Hvad angår Ofev, havde KRIS en række overvejelser vedrørende seponering, samt effekt i forhold til patienternes livskvalitet og den kliniske relevans af behandling med lægemidlet. Rådet har derfor inviteret ansøger til at uddybe sin ansøgning på næste møde i KRIS, som afholdes den 17. juni 2015.